De contributie bedraagt (bedragen per jaar):

Contributie  

Competitie toeslag  

Senioren

€113,70 **

€ 51,00

Jeugd

€88,70 **

€ 33,40

** (inclusief €18,70 bondsbijdrage)  


Zonder lidmaatschap kan elke ochtend of avond 'vrij-spelen' voor €3,00 per keer.
Deze kosten per direct te voldoen.

De toeslagen voor de competitie en de bondsbijdrage moet de vereniging afdragen aan de NTTB.

Het bankrekeningnummer van Disnierats is: NL22 INGB 0003870312

Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk op 30 november van het lopende jaar. 
De opzegging gaat in per 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.
Dit kan schriftelijk t.a.v. de ledenadministratie of via de de link Lidmaatschap.

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.

Aktiviteiten